iqos

Apr 12, 2020

Odločitev FDA: novi mejnik za IQOS

7. julija 2020 je ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA), vladna agencija, pristojna za varovanje javnega zdravja, sprejela zgodovinsko odločitev v zvezi z IQOS napravo. Dovolila je trženje IQOS naprave v ZDA kot tobačnega izdelka s spremenjenim tveganjem (MRTP) s trditvijo o zmanjšani izpostavljenosti.


IQOS je prvi in edini sistem za segrevanje tobaka, ki je šel skozi postopek presoje tobačnega izdelka s spremenjenim tveganjem pri FDA, ki je sklenila, da popoln prehod na IQOS zmanjša izpostavljenost vašega telesa škodljivim in potencialno škodljivim kemikalijam**.


Odločitev FDA je bila sprejeta po večletnih pregledih znanstvenih dokazov, ki smo jih predložili.


Po pregledu vseh znanstvenih dokazov, ki so na voljo za IQOS, je FDA sklenila, da:


•    IQOS tobak segreva, vendar ga ne izgoreva,


•    to znatno zmanjšuje nastajanje škodljivih in potencialno škodljivih kemikalij,


•    so znanstvene študije pokazale, da popoln prehod s cigaret na IQOS zmanjša izpostavljenost telesa škodljivim ali potencialno škodljivim kemikalijam.**

 

Odločitev FDA kaže, da je IQOS bistveno drugačen izdelek v primerjavi s cigaretami in boljša izbira za odrasle, ki bi sicer nadaljevali s kajenjem. Za razliko od cigaret, ki izgorevajo tobak, ga IQOS namesto tega segreva. To v primerjavi s cigaretnim dimom bistveno zmanjša nastanek škodljivih in potencialno škodljivih kemikalij.


V zadnjih 10 letih smo sestavili ekipo več kot 400 znanstvenikov in vložili milijarde z enim ciljem: ustvariti alternativo cigaretam za tiste polnoletne kadilce, ki želijo boljšo izbiro, kot je nadaljevanje kajenja.

 

Pomembna informacija: IQOS ni brez tveganja. Dovaja nikotin, ki povzroča zasvojenost.


* Vir: 3-mesečne PMI študije zmanjšane izpostavljenosti, izvedene na Japonskem in v ZDA v skoraj realnih razmerah. V teh študijah so merili izpostavljenost 15 škodljivim kemikalijam in primerjali vrednosti, opažene pri kadilcih, ki so prešli na IQOS, z vrednostmi, izmerjenimi pri kadilcih, ki so še naprej kadili cigarete. 


** Vir: odločitev FDA, s katero dovoljuje trženje IQOS naprave kot tobačnega izdelka s spremenjenim tveganjem, z dne 7. julija 2020.